Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
April 24, 2013
Image Size
2.0 MB
Resolution
2046×1784
Thumb

Stats

Views
3,546 (5 today)
Favourites
327 (who?)
Comments
48
×
pine cones and other loves by maybe-paper-hearts pine cones and other loves by maybe-paper-hearts
Do not steal my art button by izka197
featured by:      :iconkaz-d: :iconme-cottoncandy:
Add a Comment:
 
:iconobserver14:
Observer14 Featured By Owner Nov 29, 2014  Hobbyist Traditional Artist
It's always more powerful when you love something together...  ;-)
Reply
:icononkelix:
onkelix Featured By Owner Jul 20, 2014  Hobbyist General Artist
Mein herz sieht mit. Großartig!
Reply
:iconmaybe-paper-hearts:
maybe-paper-hearts Featured By Owner Jul 20, 2014  Student Photographer
what does it mean ?
Reply
:icononkelix:
onkelix Featured By Owner Jul 20, 2014  Hobbyist General Artist
My heart sees your picture. That's beautiful!
Reply
:iconerutle:
Erutle Featured By Owner Apr 15, 2014
This is so beautiful and emotional.
Reply
:iconmaybe-paper-hearts:
maybe-paper-hearts Featured By Owner Mar 21, 2014  Student Photographer
dziękuję Ci za przemyślane i budujące słowa (nie tylko pod tą pracą) tak, naturalne światło jest dla mnie bardzo ważne, praktycznie nie zdarza mi się używać sztucznego oświetlenia, stąd też cieszę się, że zwraca to uwagę. 
Reply
:iconhivesotto:
hivesotto Featured By Owner Mar 18, 2014
ale boskie zdjęcia robisz kojarzą mi się z polskimi folkowymi klimatami
Reply
:iconimaginary-whisper:
imaginary-whisper Featured By Owner Mar 11, 2014  Student Photographer
I love the feeling! <3
Reply
:iconcobaltofmarch:
CobaltOfMarch Featured By Owner Mar 8, 2014
So many emotions in this one! :rose:
Reply
Add a Comment: